Genetik Modifikasyon

Genetik modifikasyon tartışmaya açık bir konu olabilir ama bilim adamları senelerdir başarılı bir şekilde tek hücrelilerde, bitkilerde ve hayvan embriyolarında genler ile oynayarak bu yöntemi kullanmaktadırlar.
Bunun çok önemli bir teknik olduğunu inkar edemeyiz. Fakat hangi safhada etik açıdan kabul edilebilir olduğu halen tartışılmaktadır. Bu tartışma bilim adamları ve halk arasında süregelen bir konudur. Tartışmalar için bilim adamlarının insan embriyosu üzerinde modifikasyon yapıldığına dair söylentileri ile konu daha da ateşlenmiştir. Şimdi ise fısıltılarla bu konunun gerçek olduğu anlaşılmıştır ve “Protein&Cell” dergisinde de yayınlanmıştır.

İnsan embriyosu üzerinde genetik değişim yapılması birkaç sebepten ötürü eleştiriye maruzdur. Birincisi embriyodan oluşacak insandan izin almanın mümkün olmaması, ikincisi beklenmedik sonuçların oluşma ihtimali, üçüncüsü ise bu oluşan bireyin kendi çocuklarına neler aktarılacağını bilememek.

Bu tekniğe olumlu bakanlarsa Sistik Fibrosis, Tay-Sachs ve Huntinton gibi hastalıkları elemine edebileceğini düşünmektedir. Örneğin Sun Yat-Sen Üniversitesinde Guangzhou şehrinde kalıtsal ölümcül kan hastalığına (Beta Thalassemia) sebep olan geni bu yöntemle değiştirmeyi araştırmaya başlamışlardır.

Bu araştırma bir tüp bebek merkezinde, artan ve gelişimi devam etmeyen embriyolar ile yapılmıştır. Uygulanan bu yöntemde sağlıksız gen kesilip yerine sağlıklı gen yerleştirilme işlemi gerçekleşmektedir. Bu araştırmaların sonucunda edinilen bilgiye göre tek bir geni yok ederek bir hastalığı yok etmek mümkün değildir. Ama bu yönde araştırmalar halen devam etmektedir.