Laparoskopi

Laparoskopi karın içerisinin teleskopik bir kamera ile gözlenmesi işlemidir. Bu işlem için değişik bölgelerden karın içine girilebilir. Genellikle kadın hastalıkları ile ilgili operasyonlarda göbek deliği içinden açılan bir delikten kamera yerleştirilmektedir. Bu hem kozmetik açıdan, hem de gözlenen bölgeye uzaklığı açısından uygun bir giriş bölgesidir.

Tanısal Laparoskopi

Hastanın genellikle ultrason veya başka yöntemlerle yapılan incelemelerinin doğrulanması ve daha sonraki operasyona yön verilebilmesi amacı ile yapılır. Genel olarak aynı seansda operasyona da geçilebilir. Çoğu zaman çok ince bir kamera kullanılarak yapılır. 3-5mm çapında kameralar ile çok ayrıntılı görüntü almak mümkündür. Hemen kasıklardan sokulan gene ince diğer pens, makas gibi cihazlar yardımı ile incelemenin yapılması ve hatta cerrahi mümkündür. Fertilitenin değerlendirilmesi: Çocuk sahibi olmada güçlük çeken kadınlarda uterus ve yumurtalıklar etrafında yapışıklıkların değerlendirilmesi, tubaların açık olup olmadığının gözlenmesi açısından yapılabilir. Eskiden çok sık bu endikasyonla laparoskopi yapılırken, özellikle ultrasondaki gelişmeler giderek bu endikasyonu sınırlamıştır.

Operatif Laparoskopi

Laparoskopik cerrahi günümüzde o derece gelişmiştir ki, artık hemen bütün ameliyatlar bu yöntemle yapılabilmektedir. Bu gelişme hızı ile laparoskopik yapılamayan tek ameliyatın sezaryen olacağını düşünüyorum. (Sonuçta çocuğun tek parça çıkarılması gerekiyor. ) Sık yapılan laparoskopik kadın hastalıkları operasyonları:
  • Dış gebelik
  • Yumurtalık kisti operasyonları – Özellikle endometriosis tedavisi ve teşhisinde laparoskopinin yeri çok önemlidir.
  • Rahim çıkarılması ve/veya yumurtalıkların çıkarılması (Histerektomi)
  • Myom operasyonları
  • Rahim kanseri nedeni ile yapılan kanser operasyonları – Lenf diseksiyonu ve genişletilmiş rahim çıkarma operasyonları
  • Karın içi yapışıklıklarının açılması
  • Tubaların yeniden anastomozu – Yapışık ve tıkanık tubaların açılması
  • Tubaların bağlanması ve sterilizasyon (tüp ligasyonu) da laparoskopinin sık ve başarı ile kullanıldığı bir operasyondur.
  İyi seçilmiş vakalarda laparoskopi operasyon süresini kısaltabilir. Ancak genel olarak laparoskopik cihazlarla çalışmak alışkanlık ve deneyim ister. Dolayısı ile deneyim düzeyine göre operasyonlar açık operasyonlara göre daha uzun sürebilir. Hekimin kendi deneyimini göz önünde tutarak yapılacak operasyonun tipine karar vermesi gereklidir. Bazen laparoskopi yardımı ile küçük insizyonlardan yapılan operasyonlar aynı sonucu, daha kısa süren bir operasyon ile almayı sağlar. Bu tür laparoskopik teknikler de mevcuttur. Laparoskopi yardımı ile vaginal yoldan rahimin çıkarılması iyi bir örnektir. Gene büyük over kisti operasyonlarında laparoskopik olarak adhezyonların açılması, kistin kısmi diseksiyonu ve boşaltılmasını takiben yapılan mini bir kesi ile işlem hızı çok arttırılabilir. Özellikle kist duvarının diseksiyonunun zor olduğu vakalarda bu yöntem hastanın over dokusunun korunması açısından faydalı olabilir.