ERA Testi

Gebelik ve ERA testi? Endometrial Receptivity Assay Test Tüp bebek tedavisinde hekimi ve hastaları en fazla rahatsız eden konulardan birisi yüksek gebelik ihtimali öngörülen hastaların ısrarla gebe kalmaması durumudur. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı, İngilizce deyimi ile recurrent implantation failure (RIF) olarak tarif edilen…

Devamını Oku >>

HLA Doku Analizi

HLA Doku Analizi Tekrarlayan tüpbebek başarısızlıklarında embryonun kromozom olarak dengeli olup olmadığını araştırmak için FISH yöntemi 9 kromozoma kadar kullanılabilir. Böylece kromozom olarak euploid yani dengeli olan tespit edilmiş olur. Bu embryonun gebelik oluşturma şansı daha yüksektir. Aynı amaçla PCR veya…

Devamını Oku >>

FISH & PCR Yöntemleri

FISH & PCR Teknikleri FISH: Moleküler sitogenetik inceleme için, kromozomlar çeşitli floresan boyalarla işaretlenip analiz için hazırlanır. Bu yönteme FISH (Fluorescence In Situ Hybridisation) adı verilir. Kromozomlar amaca göre farklı bölgelerinden işaretlenip analiz edilebilirler. FISH yönteminin avantajı kromozomlar elde edilmeden direkt…

Devamını Oku >>

PGT Yöntemi

PGT (PGD) Yöntemi İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı PGT Yöntemi, Türkiye'de Preimplantasyon genetik tanı ya da implantasyon önecesi genetik tanı olarak bilinir (Preimplantation Genetic Diagnosis - PGD). Embryo henüz anneye transfer edilmeden bazı genetik testler yapılabilir. Şu andaki teknoloji ile genetik test yapılabilmesi için hücrenin…

Devamını Oku >>