Azospermi tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Azospermi hastanın ejekulatında yani menisinde hiç sperm olmaması durumudur. Bunun nedenleri kabaca 4 grupta incelenebilir.

Obstruktif yani sperm kanallarının tıkalı olma durumu: Bu durumda tıkalı bölgenin altında sperm oluşumu vardır. Bu bölgeden alınan parça veya iğne ile yapılan aspirasyon ile sperm elde edilebilir. Bu spermler ICSI yöntemi ile yumurtayı döllemek için kullanılabilir.

Yapım azlığı veya yokluğu. Sperm yapımı çok azdır. Kanallar açık olduğu halde menide sperme rastlanmaz. Bazı hastalarda zaman zaman çok az sayıda sperm menide görülebilmektedir. Hatta azospermi olduğu bilinen bazı hastaların spontan gebelikleri de olabilmektedir. Çok nadir de olsa, sonuçta tek bir sperm bile gebelik oluşmasına yetebilir. Tabii sperm yapımının hiç olmadığı durumlarda testis biyopsisi sonuç vermeyecektir.

Bu iki durumun birlikte olduğu durumlar da mevcuttur. Hastada partial-kısmi tıkanıklık ve yapım azlığı birlikte görülebilir.

Son olarak sperm yapımının olmadığı ve bunun nedeninin hastanın hipofizinden salınması gereken FSH hormonu yapımında sorun olduğu durumlar da vardır. Hipogonadism denilen bu durumun ilaçla tedavisi mümkündür. Bu tedavi yaklaşık 6-9 ay sürmekte bu süreç sonunda menide sperm bulunabilmektedir. Bu hastalarda ilaç ile tedavi pahalıya mal olmakta ve hasta belli bir süre gebe kalamamış ise tüp bebek yapılması uygun olmaktadır.

Tıkanıklık olmayan ancak yapım azlığı ileri derecede olan hastalarda kanalların cerrahi olarak kesilmesi yani vasektomi sonrası spermin daha sonra biyopsi ile bulunabilme olasılığını arttırdığı düşünülmüştür. Ancak uygun çalışmalar ile desteklenmemiş bir görüştür.