Vajinismus Riski Altındaki Bireyler

Anne babaya bağımlı, ruhsal gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayamamış, çocuksu kadınlar önemli bir risk grubunu oluştururlar. Bu grupta yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip kişilerde vajinismus sorunuyla karşılaşma oranı daha yüksektir. Çocukluktan kalma korkular vajinismus sorununu ortaya çıkartır. Sorunun en büyük nedenlerinden biri kadının zihninde aşırı büyüttüğü bir penis yüzünden yaralanmaktır.Gebe kalma korkuları da probleme neden olabilir. Cinselliğe bakışın tutucu olduğu toplumlarda yaşayan kadınlar da risk altındadır.