Erkekler için de menopoz yaşı var mıdır?

Bildiğimiz anlamda bir menopozdan bahsetmek mümkün olmasa da, yaş arttıkça üreme potansiyeli açısından sorun oluştuğu bir gerçektir. Erkek her yaşta sperm üretebilir, ancak yaşlandıkça eşleri genç bile olsa, gebelik oluşturma potansiyeli azalmaktadır. Peki bir yaş sınırından bahsetmek mümkün müdür?

Yapılan çalışmalar bu konuda ortak bir yaş sınırı göstermemektedirler. Bir kısım çalışma sınır olarak 30 yaşı alırken, 32 yaşı, 35 yaşı sınır olarak alıp, bu yaştan büyükleri, genç populasyon ile karşılaştırmışlardır. Ancak genel konsensus 40-50 yaş grubunu, 25 yaş grubu ile kıyaslamışlar ve fark görmüşlerdir. Bir sınır telaffuz etmek mümkün görülmese de mevcut bilgiler ışığında erkekler için 40 yaşından genç iken baba olmaları tavsiye edilebilir.

Neler yapılabilir?

Eğer kadın ve erkek yaşlandıkça, mitokondrilere bağımlı olarak sperm ve yumurta kaliteleri düşüyorsa ve bunun sonuçları hem aile, hem de toplum için önemli ise, bu sorun nasıl düzeltilebilir? Bahsedilen genetik hastalıklarda artma, çocukların zeka seviyelerinde düşüklük, yaşam sürelerinin kısalması gibi sorunlar gerçek midir? Bu konular yeni araştırmalarla desteklenmeden, hemen doğru kabul edip, tedavilere yönelmek ve yaşlı gebeliklerden korkmamak gerekir.