TESA Yöntemi

Mikro-TESE: Mikroskopik TEstikular Sperm Ekstraksiyon Yöntemi
Mikro-TESE yöntemi mikroenjeksiyon (ICSI) yönteminde kullanmak üzere azospermi hastalarına uygulanan testis dokusundan ameliyat mikroskobu kullanılarak, sperm arama yöntemidir. Lokal veya genel anestezi altında yapılan bu işlem, genellikle anne adayının yumurta toplama tarihi ile aynı gün uygulanır. Bu yöntem daha masraflıdır ve nispeten daha uzun sürer. Testisler tamamen açılarak mikroskop altında yaklaşık 20 kez büyütülmüş görüntüde testis kanallarının genişlemiş olanları tespit edilir ve bu bölgelerden örnek alınır. Sperm bulma ihtimalinin daha yüksek olduğu bu bölgelerin ve hemen tüm testis dokusunun araştırılması sayesinde çok az miktarda sperm üretimi olan testislerde sperm bulma oranı daha fazladır. Bu yöntem sperm üretiminin iyi olduğu veya tıkanmaya bağlı azospermi olgularında faydalı değildir. Çok az miktarda testis yüzeyinden alınan doku miktarı bu hastalarda yeterli olur, testisin iç bölgelerine bakılmasına gerek yoktur. Ancak sperm bulunamadığı takdirde mikro-TESE yapılabilecek bir ortamda işlemin yapılması çok faydalıdır. Böylece hemen mikro-TESE ye geçmek mümkün olabilir. Daha ucuz ve kolay bir yöntemle sperm bulma imkanı olduğu halde, bazen hastalar direkt mikro-TESE yönteminin kendilerine uygulanmasını arzu etmektedirler ki, bu yöntemin seçilmesi hastanın değerlendirilmesinden sonra düşünülmelidir.