Disable Preloader

Endoskopi

Laparoskopi

Laparoskopi

Laparoskopi

Laparoskopi karın içerisinin teleskopik bir kamera ile gözlenmesi işlemidir. Bu işlem için değişik bölgelerden karın içine girilebilir. Genellikle kadın hastalıkları ile ilgili operasyonlarda göbek deliği içinden açılan bir delikten kamera yerleştirilmektedir. Bu hem kozmetik açıdan, hem de gözlenen bölgeye uzaklığı açısından uygun bir giriş bölgesidir.

Tanısal Laparoskopi

Hastanın genellikle ultrason veya başka yöntemlerle yapılan incelemelerinin doğrulanması ve daha sonraki operasyona yön verilebilmesi amacı ile yapılır. Genel olarak aynı seansda operasyona da geçilebilir. Çoğu zaman çok ince bir kamera kullanılarak yapılır. 3-5mm çapında kameralar ile çok ayrıntılı görüntü almak mümkündür. Hemen kasıklardan sokulan gene ince diğer pens, makas gibi cihazlar yardımı ile incelemenin yapılması ve hatta cerrahi mümkündür.
Fertilitenin değerlendirilmesi: Çocuk sahibi olmada güçlük çeken kadınlarda uterus ve yumurtalıklar etrafında yapışıklıkların değerlendirilmesi, tubaların açık olup olmadığının gözlenmesi açısından yapılabilir. Eskiden çok sık bu endikasyonla laparoskopi yapılırken, özellikle ultrasondaki gelişmeler giderek bu endikasyonu sınırlamıştır.

Operatif Laparoskopi

Laparoskopik cerrahi günümüzde o derece gelişmiştir ki, artık hemen bütün ameliyatlar bu yöntemle yapılabilmektedir. Bu gelişme hızı ile laparoskopik yapılamayan tek ameliyatın sezaryen olacağını düşünüyorum. (Sonuçta çocuğun tek parça çıkarılması gerekiyor. )
Sık yapılan laparoskopik kadın hastalıkları operasyonları:

 • Dış gebelik
 • Yumurtalık kisti operasyonları – Özellikle endometriosis tedavisi ve teşhisinde laparoskopinin yeri çok önemlidir.
 • Rahim çıkarılması ve/veya yumurtalıkların çıkarılması (Histerektomi)
 • Myom operasyonları
 • Rahim kanseri nedeni ile yapılan kanser operasyonları – Lenf diseksiyonu ve genişletilmiş rahim çıkarma operasyonları
 • Karın içi yapışıklıklarının açılması
 • Tubaların yeniden anastomozu – Yapışık ve tıkanık tubaların açılması
 • Tubaların bağlanması ve sterilizasyon (tüp ligasyonu) da laparoskopinin sık ve başarı ile kullanıldığı bir operasyondur.

İyi seçilmiş vakalarda laparoskopi operasyon süresini kısaltabilir. Ancak genel olarak laparoskopik cihazlarla çalışmak alışkanlık ve deneyim ister. Dolayısı ile deneyim düzeyine göre operasyonlar açık operasyonlara göre daha uzun sürebilir. Hekimin kendi deneyimini göz önünde tutarak yapılacak operasyonun tipine karar vermesi gereklidir. Bazen laparoskopi yardımı ile küçük insizyonlardan yapılan operasyonlar aynı sonucu, daha kısa süren bir operasyon ile almayı sağlar. Bu tür laparoskopik teknikler de mevcuttur. Laparoskopi yardımı ile vaginal yoldan rahimin çıkarılması iyi bir örnektir. Gene büyük over kisti operasyonlarında laparoskopik olarak adhezyonların açılması, kistin kısmi diseksiyonu ve boşaltılmasını takiben yapılan mini bir kesi ile işlem hızı çok arttırılabilir. Özellikle kist duvarının diseksiyonunun zor olduğu vakalarda bu yöntem hastanın over dokusunun korunması açısından faydalı olabilir.

Laparoskopi Komplikasyonları

Laparoskopi çok emniyetli bir cerrahi şeklidir. Gene de bazı komplikasyonlar olabilir.

 • Anesteziye ait riskler.
 • Enfeksiyon
 • Karın içine girerken veya karın içinde kesici aletlerin kullanılması sırasında olabilecek yaralanmalar. Bunlar damar yaralanmaları olabileceği, gibi barsak yaralanmaları da olabilir. Barsak yaralanmaları operasyon sırasında gözden kaçabilir ve bunlar birkaç gün içinde hastanın yaralanan barsağın yapısına göre tekrar ameliyata alınmasına neden olabilir.

Deneyimli bir ekip elinde riski çok düşüktür ve genellikle tanısal laparoskopi ise, işlemden birkaç saat sonra hasta evine dönebilir. Ancak major bir laparoskopik ameliyattan sonra hasta birkaç gün hastanede tutulabilir.

Robotik Cerrahi

Laparoskopik operasyonların vardığı son nokta bu işlemde robot kullanılmasıdır. Bu yöntem henüz çok pahalı ve sınırlı merkezlerde olmasına rağmen geleceği çok parlak gözükmektedir. Bu yöntemde yardımcılar, karın içerisine belirli noktalardan teleskopik kamera ve kesici tutucu cihazları yerleştirirler. Bu cihazlar robot kollara bağlanır ve adeta bir bilgisayar oyunu oynar gibi cerrah gerektiğinde farklı bir hastaneden bile operasyonu gerçekleştirebilir. Bu işlem yapılırken cerrahın steril olması bile gerekmez. Bu yöntemle komplike diseksiyonların dar alanda ve yüksek görünürlükle yapılması mümkündür. Ancak cihazların ayarlanması ve yerleştirilmesi çok uzun sürebilir ve basit bir dış gebelik, myom ve hatta rahim çıkarılması gibi bir operasyonda sağladığı yarar tartışmalıdır. Geleneksel laparoskopi daha hızlı ve yeterli olabilir.

Single Port Laparoskopi

Tek delikten yapılan laparoskopik ameliyatlardır. Bu nispeten özel aletler kullanılarak yapılır. Robotik cerrahi içinde benzeri bir uygulama vardır. Genellikle göbek deliği kullanılır ve buraya daha büyük bir delik açılarak özel bir trokar (cihaz) yerleştirilir. Bu tek delikten sokulan cihazın üzerinde 3-4 delik ayrıca bulunur. Buradan teleskop, makas ve forseps gibi cerrahi aletler konulur. Böylece estetik açıdan daha başarılı operasyonlar mümkün olabilir. Özellikle safra kesesi çıkarılması gibi üst batın operasyonlarında kann üst bölgesinde açılan deliklerin cerrahi izleri belirgin olabilmektedir. Kadın hastalıklarına yönelik operasyonlar için iz sorunu daha azdır. Göbek deliğinin dışında diğer delikler çok alt seviyede olduğu için estetik kaygı yaratma ihtimali düşüktür. Genellikle bu delikler bikini hattının altında yer alırlar.